KLUB
»Dane Klubu
»Trenerzy
»Historia
»Stadion
»Lista sponsorów
I DRUŻYNA
»Kadra
»Transfery
»Statystyki
»Archiwum statystyk
»Huragan - terminarz
»IV liga - tabela/wyniki
»IV liga - strzelcy
»Okręgowy Puchar Polski
II DRUŻYNA
»Kadra
»Strzelcy
»Huragan II - terminarz
»Klasa A - tabela/wyniki
»Okręgowy Puchar Polski
JUNIORZY
»AP Huragan Wołomin
Najlepsi strzelcy
5 – Mateusz Augustyniak
3 – Rafał Wielądek
2 – Piotr Petasz
2 – Marcin Smoliński
2 – Daniel Witak
OBECNIE ONLINE
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 493
Najnowszy Użytkownik: ~On
Huragan wskazuje kolejnej dru?ynie miejsce w szeregu
6 pa?dziernika 2012, 12:30 - Wo?omin - 10 kolejka IV ligi.
Huragan SOBSMAK Wo?omin - M?awianka M?awa 1:0 (0:0)

Bramka: Ndakiza '72 (as. Sta?czuk).

Sk?ad Huraganu SOBSMAK: Ratajczyk - Gajewski, Górski, Herman, Wo?niak - Jarz?bski (68' Bajkowski), Sta?czuk, Koz?owski (80' St?pie?), Rowicki (46' Biernacki) - Dylewski (90' M?czkowski), Ndakiza.

Sk?ad M?awianki: Michalak - Masiak (84' Bre?ski), ?ukaszewski, Drzewiecki, Harzy?ski (84' Rudyk) - Dominik Lemanek, Karpi?ski, Tomczak, Stryjewski (46' Graczyk) - Melchinkiewicz (75' Gaw?da), Walczak.

Sobotni pojedynek by? meczem walki o ka?d? pi?k?, utrzymanym w szybkim tempie i na niez?ym poziomie. Przez pierwsze trzydzie?ci minut toczy?a si? wyrównana walka. Pó?niej przycisn?? Huragan, ale próby strzeleckie naszych pi?karzy nie przynios?y efektu bramkowego.

W drugiej ods?onie pi?karze Huraganu wyszli na muraw? jeszcze bardziej skoncentrowani i ruszyli po zwyci?stwo. Ju? w 53 minucie Damian Jarz?bski po rzucie ro?nym ulokowa? pi?k? w prawym rogu bramki M?awianki, ale s?dzia dopatrzy? si? pozycji spalonej. W 69 minucie przed stuprocentow? sytuacj? stan?? Daniel Dylewski, lecz po idealnym do?rodkowaniu z prawego skrzyd?a lekko przestrzeli? nad poprzeczk?. Co si? odwlek?o to nie uciek?o - w 72 minucie Piotr Sta?czuk przeprowadzi? rajd prawym skrzyd?em i wykazuj?c si? idealnym wyczuciem zacentrowa? na pole karne do Gigiego, któremu pozosta?o ju? tylko skierowanie pi?ki w lewy róg bramki go?ci. Do ko?ca spotkania nasi pi?karze kontrolowali przebieg gry i próbowali g?ównie strza?ów z dystansu. Z kolei przyjezdni w ca?ym meczu nie stworzyli wi?kszego zagro?enia pod bramk? Huraganu i ograniczyli si? do oko?o czterech uderze?, które zosta?y pewnie wy?apane przez tradycyjnie ?wietnie dysponowanego Krzysztofa Ratajczyka.

Nale?y nadmieni?, ?e antybohaterem spotkania okaza? si? nadpobudliwy bramkarz M?awianki, Micha? Michalak. W czasie drugiej po?owy prowokowa? zarówno pi?karzy, jak i kibiców Huraganu a? w ko?cu zosta? za to nagrodzony przez s?dziego ?ó?tym kartonikiem. Nawet schodz?c do szatni nie potrafi? z pokor? znie?? pora?ki i d??y? do konfrontacji. Trzeba przyzna?, ?e takiego poziomu buractwa nie by?o na wo?omi?skim stadionie od dawien dawna.

Natomiast z rzeczy na plus warto wspomnie? o doborze licznych flag i wzbogaconym repertuarze przy?piewek przez wo?omi?skich kibiców. Szczególnie trafne okaza?o si? wznoszenie antyrz?dowych hase? i wymienianie etapów bycia za Platform?.

Pomeczowa wypowied? trenera Andrzeja Prawdy:
Zanim zaczn? snu? swoj? opowie?? o tym meczu, chcia?bym tutaj podzi?kowa? i pogratulowa? ch?opcom, bo wznie?li si? dzisiaj na wy?yny je?eli nie umiej?tno?ci pi?karskich to je?eli chodzi o ambicje, zaanga?owanie by?o wida? momentami, ?e rzeczywi?cie stanowimy zespó?. Wida? to by?o w sytuacjach kiedy nie strzelali?my bramki, a wzajemnie si? ch?opcy mobilizowali, motywowali. Spontaniczna rado?? kiedy gromada bia?ych zawodników (?miech) opada naszego Gigiego w podzi?kowaniu za t? bramk?. Tak ?e wida?, ?e ten zespó? si? powolutku z mozo?em buduje, a tylko takie zespo?y maj? prawo osi?ga? jakie? wyniki, kiedy wida?, ?e to jest jedno??, to jest grupa, która jak to si? mówi – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

O meczu mo?na powiedzie? tyle. Powiedzia?em, ?e w ?yciu tak jest, w pi?ce szczególnie, ?e tak naprawd? nie liczy si? to co si? wydarzy?o, bo przychodzi taki mecz jak dzisiaj i trzeba go po prostu wygra? ?eby podkre?li? to, co sta?o si? do tej pory, ?eby nie straci? szansy, a wr?cz przeciwnie ?eby j? sobie jeszcze zwi?kszy?, ?eby powi?kszy? to pasmo tych zwyci?stw, no i ?eby zgromadzi? na jesieni tak? ilo?? punktów ?eby na wiosn? by?o ?atwiej. Wszystkie te podpunkty zosta?y spe?nione.

Boisko w dalszym ci?gu wygl?da tak jak wygl?da. Kto? za?artowa? z ty?u, ?e ono by?o ostatni raz wa?owane kiedy prezydentem by? Aleksander Kwa?niewski. Tutaj ka?da dru?yna, która przyjedzie b?dzie mia?a ?atwo, bo wystarczy stan?? w strefach, doskakiwa? do rozgrywaj?cych pi?k?, a ta pi?ka praktycznie wyczynia takie cuda. Mieli?my jeszcze podobne boisko w Sierpcu, ale ono by?o przynajmniej szerokie i na tej wi?kszej szeroko?ci jest mniejsze zag?szczenie. Tutaj prosz? zobaczy? – linia boczna szesnastu metrów praktycznie jest dziesi?? metrów od linii bocznej boiska, gdzie w normalnych warunkach metrów powinno by? oko?o dwudziestu. No niewa?ne.

W ka?dym b?d? razie nie chc? tutaj usprawiedliwia? tego czy innego. Na pewno mecz by? lepszy ni? poprzednie mecze jakie tutaj rozgrywali?my, ale tak naprawd? w tym wszystkim to liczy si? wynik, a wynik by? po prostu taki jaki by?. Dlatego bardzo si? ciesz?.

Ju? jeste?my my?lami przy kolejnym meczu. Nie patrz? w tabel?, nie patrz? z kim gramy w sensie pozycji. Po prostu trzeba wyj?? zmobilizowanym, bo wiele dru?yn w ?yciu si? przejecha?o na tym, ?e dolicza?y sobie punkty przed meczem, spojrza?y do tabeli, a tam ta dru?yna jest wy?ej czy ni?ej i te punkty si? ?atwo dolicza. Niestety ka?dy gra, ka?dy trenuje, ka?dy chce wygra? i taka jest pi?ka, która jak rzadko która dyscyplina kocha sensacje, kocha niespodzianki. Dlatego ?eby takiej niespodzianki w Pu?tusku in minus nie by?o, robimy wszystko w nadchodz?cym tygodniu, ?eby si? dodatkowo zmobilizowa?.


ZDJ?CIA Z MECZU
Komentarze
wolominskiks dnia 07 październik 2012 08:42:16
ostatni akapit, to ironia ? ;//
Admin dnia 07 październik 2012 14:23:17
?adna ironia, tylko stwierdzenie faktów :)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
OSTATNI MECZ
20.11.21, 11:00 - Warszawa
17 kolejka forBET IV ligi


Unia Warszawa
5:1
Huragan Wołomin
WSPÓŁPRACA
Certyfikat PZPN

Miasto Wo?omin

OSiR Wo?omin

Czysto??


Ladeks

Zina

ZEC
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.